Dejavnosti

Erasmus+

Erasmus+ je vodilni program Evropske unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ki omogoča študentom, učiteljem, strokovnjakom in mladim iz vse Evrope priložnost za mednarodno izmenjavo, učenje in sodelovanje. S svojimi raznolikimi akcijskimi področji, kot so študijske izmenjave, prakse, prostovoljno delo, partnerstva med organizacijami, projekti za inovacije in podpora politikam, Erasmus+ spodbuja mobilnost, raznolikost, inovacije in krepitev medsebojnega razumevanja.

Erasmus+