Dejavnosti

Vsak naj bo deležen temeljnih znanj računalništva in informatike – KATARINA

Razvoj temeljnih vsebin in znanj RIN v srednjih šolah

Opis projekta

Digitalizacija je tu in povsod, pa če želimo ali ne. Posledično je za uspešno in polno življenje pomembno znanje, ki nam omogoča obvladovanje digitalne tehnologije. Ta korpus znanja predstavlja znanstvena veda računalništvo in informatika (RIN, angl. Computer Science ali Computing). Večji del držav EU se tega zaveda in je že uvedel v svoje osnovno in srednješolsko izobraževanje predmet RIN, ki učencem prinaša omenjeni korpus znanja – temeljna znanja RIN.

Mednarodne in domače analize nedvomno kažejo, da je v slovenskem prostoru izrazit sistemski manjko teh znanj med mladimi. Namen projekta je oblikovati eksperimentalni načrt uvajanja, implementacije in evalvacije temeljnih vsebin RIN v inovativnih oddelkih srednjih šol. Pri tem bomo uporabili že obstoječa sredstva, ki jih bomo še nadgradili. Vsebinsko osnovo bo po eni strani predstavljal kurikularni okvir RIN, ki ga he definirala skupina RINOS in po drugi strani obstoječi spletni učbenik Informatika. Da bomo zagotovili zdržnost projekta bomo v izvedbi uporabili obstoječo skupnost učiteljev (angl. Community of Practice) NAPOJ.

V okviru projekta bomo dosegli naslednje rezultate:

 1. Popis in posnetek obstoječega stanja na VIZ na področju RIN, identifikacija potreb na področju RIN ter oblikovanje vsebinskih izhodišč izvedbenega načrta uvajanja temeljnih vsebin RIN.
 2. Razvoj, implementacija in evalvacija vzorčnih učnih scenarijev, ki se bodo nanašali na uvajanje temeljnih vsebin RIN v srednjo šolo upoštevaje trenutni neobstoj predmeta RIN v osnovni šoli.
 3. Priprava Kataloga temeljnih znanj RIN, ki bo na osnovi že obstoječih domačih in tujih dokumentov pomenil nadgradnjo t. i. kurikularnega okvira za opredelitev temeljnih in minimalnih vsebin RIN, standardov znanj in kriterijev za vrednotenje napredka učečih se.
 4. Vzpostavljena učeča se skupnost, ki bo imela ključno vlogo na nacionalni ravni, saj bodo gradiva in izkušnje učiteljev pri implementaciji na voljo vsem članom učeče se skupnosti.
 5. Diseminacija in promocija uvajanja temeljnih vsebin RIN v ožjem in širšem vzgojno - izobraževalnem prostoru pri nas in v tujini in oblikovanje pozitivnih stališč do uvajanja temeljnih vsebin RIN kot medpredmetne in samostojne obvezne vsebine vrtčevskih dejavnosti oz. učnih aktivnosti v VIZ.

Projekt bo pomenil eksperimentalno in sistemsko oblikovanje podpornih okolij za vključevanje temeljnih vsebin RIN ter mehanizme izmenjave izkušenj in dobrih praks, ki bodo doprinesle k smernicam razvoja in vključevanja temeljnih vsebin RIN v srednje šole.

Konzorcij

 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, koordinator
 • I. gimnazija v Celju
 • Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
 • Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj
 • Gimnazija Kranj
 • Gimnazija Ledina, Ljubljana
 • Gimnazija Vič, Ljubljana
 • II. gimnazija Maribor
 • Gimnazija Ormož
 • Gimnazija Škofja Loka
 • Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola

Podatki o projektu

Financer: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU prek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

Vrednost: 900.000,00 €

Trajanje: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2026