Dejavnosti

Angleški knjižni klub

Glavni namen angleškega knjižnega kluba je, da bi dijaki imeli na voljo čim širši nabor angleških leposlovnih gradiv, ki bi jih brali z veseljem in zanimanjem ter na ta način širili svoja obzorja, razvijali bralno zmožnost in krepili samozavest pri uporabi tujega jezika. Prizadevamo si, da je ponudba gradiv raznolika in aktualna, hkrati pa tudi dobro organizirana. Tako je na policah z angleško literaturo nalepljena legenda, ki pojasnjuje barvne in črkovne oznake, s katerimi so opremljena vsa gradiva. Na ta način želita mentorja dijakom pomagati, da bi si lahko izbirali knjige, ki jim ustrezajo glede na jezikovno zahtevnost in njihov bralni okus.

Najbolj navdušeni bralci, ki so tudi člani angleškega knjižnega kluba, pa se udeležujejo srečanj, ki potekajo približno enkrat mesečno. Program sestoji iz dveh sklopov; prvi zajema analizo in razgovor o vnaprej izbranih knjižnih gradivih, drugi pa obeležitev kulturnih dogodkov, kot so na primer noč čarovnic, božično-novoletno srečanje, svetovna noč knjige ipd. Pomemben del programa, pri katerem mentorja še posebej tesno sodelujeta z dijaki, pa je tudi seznanjanje s knjižnimi novostmi in vsebinsko sooblikovanje naročil, ki jih izvršimo dvakrat letno.

Mentorja: Blanka Klobučar, Timothy Gallagher