Dejavnosti

Zanimivosti

Tukaj si lahko vsi nadebudni dijaki preberejo kaj več v povezavi s krožkom.

Zavarovane rastline

Več o zavarovanih rastlinah na:

Živalske vrste, katerih živali so zavarovane

Več o zavarovanih vrstah v uradnem listu.

Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin

Domača avtohtona sorta je nastala iz avtohtonega izvornega semena in ni bila načrtno žlahtnjena ter se predeluje, vzdržuje in razmnožuje v RS.
Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v RS pred več kot 15 leti oziroma v primeru vinske trte ali sadne vrste pred več kot 30 leti, seme te sorte pa se še prideluje, vzdržuje in razmnožuje.
Udomačena (tradicionalna) sorta je starejša sorta tujega porekla in se prideluje v RS že več kot 15 let oziroma v primeru vinske trte ali sadnih vrst več kot 50 let in je dobro prilagojena na slovenske razmere.
(Vir:http://www.zazdravje.net/razkrivamo.asp?art=662)

Več tudi na:

Slovenske domače živali

Vec infomacij dobite tukaj.

Tujerodne vrste v Sloveniji in invazivne tujerodne vrste

Več tukaj.