Delovanje šole in pouk

Elektronski naslovi zaposlenih

V tej rubriki najdete elektronske naslove vseh zaposlenih na šoli. Za lažje iskanje lahko imena razvrstite po predmetnih oz. delovnih področjih ali pa po abecedi s klikom na gumba desno spodaj.

ime in priimek zaposlenega elektronski naslov
Špela Ambrožič kemija spela.amb@gmail.com
Gregor Anželj informatika gregor.anzelj@gmail.com
Sonja Artač biologija sonja.artac@guest.arnes.si
Meho Avdagić fizika, laborant meho.avdagic@guest.arnes.si
Klara Ažman tajništvo tajnistvo@gimvic.org
Klemen Bajec informatika klemen@gimvic.org
Marija Boh geografija bohmarija@gmail.com
Rok Capuder fizika rok.capuder@siol.net
Barbka Černe Gresl biologija barbara.cerne@guest.arnes.si
Andrej Domajnko športna vzgoja andrej.domajnko@guest.arnes.si
Katarina Drašler biologija, laborantka katarina.drasler@gmail.com
Ajda Erjavec Bartolj svetovalna služba ajda.erjavec-bartolj@gimvic.org
Šarlota Flisek nemščina sarlota.flisek@guest.arnes.si
Mara Gajić čistilke
Timothy David Gallagher angleščina, tuji učitelj gtim@rocketmail.com
Maja Gerden angleščina maja.gerden@guest.arnes.si
Slobodana Gitanović čistilke
Mojca Glaser Tehovnik zgodovina mojca.glaser@guest.arnes.si
Nika Gomilar računovodstvo racunovodstvo@gimvic.org
Slavko Gornik hišnika
Marjan Gresl skrbnik informacijske tehnologije marjan.gresl@guest.arnes.si
Saša Jakopin kuhinja
Eva Jelen šolska prehrana eva.jelen@gimvic.org
Miriam Jereb Batagelj španščina miriam.jereb@gimvic.org
Jana Jerman geografija, sociologija jerman.j@hotmail.com
Franc Jurčič hišnika
Darinka Kadunc Magajna zgodovina darinka.kadunc-magajna@guest.arnes.si
dr. Vida Kariž Merhar fizika vida.kariz-merhar@guest.arnes.si
Slavka Kastelic čistilke
Cedric Klein francoščina, tuji učitelj cedklein2000@hotmail.com
Blanka Klobučar angleščina blanka.klobucar@guest.arnes.si
Živa Kološa svetovalna služba ziva.kolosa@gimvic.org
Jakob Konda angleščina jakob.konda@gimvic.org
Mojca Kosi angleščina, slovenščina mojcakosi88@gmail.com
Igor Kovač športna vzgoja igor.kovac2@guest.arnes.si
mag. Alenka Krapež ravnateljica, informatika alenka@gimvic.org
Marjetka Krapež slovenščina marjetka.krapez@gmail.com
Marko Kukec kuhinja
Hanka Lebič matematika hanka.lebic@guest.arnes.si
Mateja Legan angleščina matejalegan@gmail.com
Tadej Legat fizika tadej.legat27@gmail.com
Marta Lukanec kemija marta.lukanec@guest.arnes.si
Veselka Lukić čistilke
Mojca Manfreda športna vzgoja manfmojca@gmail.com
Nejc Marinič športna vzgoja nejc.marinic@gmail.com
Timotej Maroševič fizika timotej.marosevic@gimvic.org
Nives Mihelič Erbežnik matematika nives.mihelic-erbeznik@guest.arnes.si
dr. Marija Mihevc glasba mija.mihevc@gmail.com
Brigita Mlinar računovodstvo racunovodstvo@gimvic.org
Matej Mlinar kuhinja
Alenka Mozer kemija alenka.mozer@guest.arnes.si
Maša Novakovič angleščina, nemščina masa.novakovic@gmail.com
Alenka Ocvirk Zelič slovenščina alenka.zelic@gmail.com
Jana Ozimek slovenščina jana.ozimek@gimvic.org
Ljiljana Patrujkić čistilke
Denis Pavlin spremljevalci gibalno-oviranega dijaka, tajništvo dpavlin14@gmail.com
Anže Perne angleščina anze.perne@gimvic.org
Alenka Pikl Osole likovna umetnost alenka.pikl-osole@guest.arnes.si
Silvo Polanec kuhinja
dr. Matjaž Poljanšek sociologija matjaz.poljansek@guest.arnes.si
Helena Potočnik Vičar biologija helena.vicar@guest.arnes.si
Špela Povše Pistotnik matematika spela.povse.pistotnik@gmail.com
Alida Radoman geografija alidaradoman@gmail.com
Anja Rajter spremljevalci gibalno-oviranega dijaka anjarajter@gmail.com
Tadeja Rudolf Vahtar zgodovina tadeja.rudolf@guest.arnes.si
mag. Edin Saračević filozofija edin.saracevic@guest.arnes.si
Petra Skenderija čistilke
Ajda Slapničar matematika as3151@gmail.com
Vida Slavič kuhinja
Andrej Smrdu kemija, pomočnika ravnateljice andrej.smrdu@guest.arnes.si
Brankica Stanišljević čistilke
Mojca Strmčnik Žemva nemščina mojca.strmcnik@siol.net
Majda Šajn Stjepić psihologija majda.sajn-stjepic@gimvic.org
Mirjam Šemrov slovenščina semrov.mirjam@gmail.com
Tanja Šket slovenščina tanjasket3@gmail.com
Vanja Špelko matematika vanja.spelko@gimvic.org
Andreja Šporar kemija, laborantka andreja.sporar@guest.arnes.si
Nataša Šuligoj pomočnika ravnateljice, matematika natasa.suligoj@guest.arnes.si
odsotna Ksenija Švigelj Mastikosa biologija, laborantka ksenija.mastikosa@guest.arnes.si
Julijana Taseva francoščina, italijanščina julijana.taseva@gimvic.org
Marina Trost informatika marina.trost@gimvic.org
Lidija Vidmar knjižnica lidija.vidmar@guest.arnes.si
Romana Vrtačič matematika romana.vrtacic@guest.arnes.si
Vinka Vujanović čistilke
Sabrina Weiser nemščina, tuji učitelj sabrina.berlina@gmail.com
Blaž Zabret fizika blaz.zabret@gimnm.org
Nuša Završnik Ražen športna vzgoja nusa.razen@gmail.com
Marjana Žveglar kuhinja