Delovanje šole in pouk

Zakluček spomladanske mature 2006

Vsem maturantom čestitamo k odlično opravljeni maturi!

slika

Maturo so opravili vsi, povprečno doseženo število točk je 24.

Kar 32 dijakinj in dijakov pa je doseglo 30 točk in več. Zlati maturanti 2006 so:

Maja Harej, Maša Novak, Hana Šinkovec, Lara Vidmar, Anja Zagožen, Aja Zorčič, Robert Bevec, Anja Brezavšček, Lojze Gačnik, Nina Gorše, Barbara Janžič, Katja Kavčič, Špela Kunej, Petra Por, Tina Posavec, Tina Rihar, Anže Toni, Žiga Urlep, Vesna Brglez, Tjaša Furlan, Brina Grobelnik, Nika Janša, Ira Sobočan, Igor Šivec, Sabina Šoštarić, Katja Šteblaj, Anton Tomšič, Saša Vipotnik, Nerma Kulašić, Simona Zgaga, Marta Treven in Barbara Tvrdi.

Marta Treven in Barbara Tvrdi sta dosegli največje možno število točk, 34.

slika

Dijaki Gimnazije Vič med najboljšimi v Sloveniji po predmetih z več kot tisoč kandidati:

Slovenščina (95 odstotnih točk) - 1 kandidatka v Sloveniji

 • Sabina Šoštarić

Matematika (osnovna raven - 100 odstotnih točk) - 61 kandidatov v Sloveniji

 • Anja Brezavšček
 • Špela Kunej
 • Tina Lamovšek
 • Tina Posavec
 • Anže Toni
 • Ana Ulčar
 • Lara Vidmar
 • Nina Zalaznik
 • Aja Zorčič

Angleščina (višja raven - 98 odstotnih točk) - 4 kandidati v Sloveniji

 • Lojze Gačnik

Kemija (100 odstotnih točk) - 2 kandidata v Sloveniji

 • Anže Toni