Delovanje šole in pouk

Zakluček spomladanske mature 2007

Vsem maturantom čestitamo k odlično opravljeni maturi!

Maturo so opravili vsi, povprečno doseženo število točk je 24.

Kar 23 dijakinj in dijakov pa je doseglo 30 točk in več.

Zlati maturanti 2007 so: Čerkez Katja, Kolmančič Kaja, Prijatelj Vid, Zupančič Blaž, Kramarič Tina, Mrak Miha, Babič Nejc, Bevec Katarina, Hočevar Grega, Leskovec Jon, Lisec Tina, Zdešar Aljaž, Žakelj Martina, Ažman Gašper, Hočevar Tomaž, Javornik Uroš, Maša Horvat, Ajda Fortuna, Gregor Kranjec

Vesna Ahlin, Maša Močnik, Tanja Pečenko in Anja Petek so dosegle največje možno število točk, 34.

Še nekaj slik s podelitve maturitetnih spričeval: