Delovanje šole in pouk

Zakluček spomladanske mature 2009

Vsem maturantkam in maturantom čestitamo k odlično opravljeni maturi!

V spomladanskem roku 2009 so maturo opravile vse maturantke in vsi maturanti Gimnazije Vič, povprečno doseženo število točk je 24,01.

zaključek

25 dijakinj in dijakov pa je doseglo 30 točk in več. Trije so dosegli maksimalno število točk.

Spoštovane maturantke in maturanti! Upamo, da boste gimnazijska leta ohranili v svojem srcu kot leta zorenja, leta v katerih ste ustvarjali svoje sanje. Marsikatero idejo, ki se vam je porodila, ste sijajno izpeljali. Želimo vam, da boste svoje sanje uresničili, znanja ste si nabrali obilo in spričo močne voljo, ki jo tudi imate, vam ne morejo uiti!

Alenka Krapež