Delovanje šole in pouk

Zaključek spomladanske mature 2012

Spoštovane maturantke in maturanti

iskrene čestitke ob uspešno opravljenem zrelostnem izpitu!

16. julija 2012 so maturanti dočakali rezultate mature 2012. Vsem ob odlično opravljeni maturi iskreno čestitamo. Med maturanti je kar 24 dijakov, ki so dosegli 30 točk ali več in postali zlati maturanti. To so Marjeta Boštjančič, Maks Kolman, Katja Kunčič, David Murko, Pia Novak, Tilka Novak, Alja Špicar, Matej Arko, Žiga Gosar, Rok Kaufman, Karmen Recer, Andraž Treven, Jasna Urbančič, Nina Vičič, Petra Hribovšek, Gašper Pesek, Eva Ulčnik, Grega Ulen, Marko Vidic, Ana Nyasha Zimani, Miha Mužič, Jure Slak, Eva Venier in Ajda Zavrtanik Drglin. Zadnji štirje so dosegli najvišje možno število točk, 34. Polega tega pa sta Žiga Gosar in Jure Slak pri maturitetnem izpitu iz matematike na višji ravni zahtevnosti dosegla 100%.

Lepe počitnice in srečno na novi poti!