Delovanje šole in pouk

Zaključek spomladanske mature 2013

Spoštovane maturantke in maturanti

iskrene čestitke ob uspešno opravljenem zrelostnem izpitu!

15. julija smo se skupaj veselili rezultatov mature 2013. Ob odlično opravljeni maturi vam iskreno čestitamo. Med maturanti je kar 24 dijakov, ki so dosegli 30 točk ali več in postali zlati maturanti. To so Andrea Gostinčar, Martin Davorin Kržišnik, Klara Žust, Rok Hribšek, Živa Modic, Magdalena Janežič, Jan Jenko, Matej Senegačnik, Julija Dakskobler, Franka Erker, Una Košir, Sebastian Pelikan, Jure Kert, Neža Repar, Ana Dvoraček, Liam Hudnik Korošec, Gal Kušlan Kranjc, Maruša Mišmaš, Anja Končan, Monika Pepelnjak, Kaja Pristavec, Urška Turk, Eva Kozjek in Ines Meršak. Zadnje tri so dosegle vse možne točke, 34 točk (od 19 dijakov v celi Sloveniji).

Med najboljšimi v Sloveniji sta bila Sebastian Pelikan (najboljši rezultat v Sloveniji pri angleščini) in Jošt Burger (najboljši rezultat v Sloveniji pri angleščini na višji ravni).

Lepe počitnice in srečno na novi poti!