Delovanje šole in pouk

Rezultati spomladanskega roka mature 2016

Maturanti so težko pričakovali 11. julij 2016, ko so bili znani rezultati mature. Ob 11. uri so se v Mali dvorani Gimnazije Vič vpisali v Knjigo maturantov in prejeli maturitetna spričevala.

Na spomladanskem roku mature 2016 so vsi dijaki Gimnazije Vič uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 23,11 točk.

Nekaj dijakov je doseglo najboljši rezultati v državi:

  • Jaka Arh – 100 % pri matematiki (OR),
  • Hana Godec in Hana Zupan – obe 97 % pri angleščini (VR),
  • Ervin Rems – 100 % pri kemiji,
  • Omar Smajlović – 100 % pri filozofiji,
  • Sara Trobez – 99 % pri angleščini (OR).

Med 185 dijaki imamo 20 zlatih maturantov, od tega eno dijakinjo z vsemi možnimi točkami.

Zlati maturanti Gimnazije Vič: Jakob Barbo, Miha Černe, Katja Gosar, Lucija Hergouth,Andrej Hladnik, Kristjan Kostelec, Ana Koželj, Maruša Lavrenčič, Naneta Legan Kokol, Katja Lužar, Lara Mastnak, Eva Oršič, Ada Zora Polak, Ervin Rems, Jaka Smerkolj, Tjaša Vrhovnik, Hana Zupan, Katja Zupančič, Nastja Zupančič, Urban Žnidaršič.

Za dosežen uspeh na maturi 2016 vsem iskreno čestitamo!