Delovanje šole in pouk

Rezultati spomladanskega roka mature 2017

Maturanti so težko pričakovali 10. julij 2017, ko so bili znani rezultati mature. Ob 11. uri so se v Mali dvorani Gimnazije Vič vpisali v Knjigo maturantov in prejeli maturitetna spričevala.

Na spomladanskem roku mature 2017 so vsi dijaki Gimnazije Vič uspešno opravili maturo. Povprečno so dosegli 24,02 točk.

Med 190-imi dijaki imamo 16 zlatih maturantov, od tega eno dijakinjo z vsemi možnimi točkami.

Zlati maturanti Gimnazije Vič: Nika Čepon, Anja Dremelj, Nuša Golob, Nejc Hirci, Tjaša Kokalj, Rok Kovač, Vanesa Maček, Matej Marinko, Metka Močilar, Martin Natlačen, Neja Plut, Nastja Rudolf, Matija Ruparčič, Vita Slak, Maja Julijana Šket in Vasja Stančev.

Za dosežen uspeh na maturi 2017 vsem iskreno čestitamo!