Delovanje šole in pouk

Prva zaposlitev 2016

Gimnazija Vič je bila uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in v okviru projekta Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2016. V okviru projekta smo s 1. 4. 2016 zaposlili tri učiteljice, in sicer za predmete angleščina, kemija, matematika.

Namen javnega razpisa je bila čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Ciljna skupina javnega razpisa so bili mladi do vključno 29 let.

V okviru projekta so na Gimnaziji Vič zaposlene naslednje učiteljice:

  • Špela Ambrožič, profesorica kemije;
  • Mojca Kosi, profesorica angleščine in slovenščine;
  • Ajda Slapničar, magistrica profesorica matematike.

Projekt traja do 30. 11. 2016 in je v celoti financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

logo logo