Delovanje šole in pouk

Prva zaposlitev 2021

Gimnazija Vič je bila že šestič uspešna na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2021. V okviru projekta smo s 1. 11. 2020 zaposlili učiteljice biologije, sociologije in španščine.

Namen javnega razpisa je bila čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov. Ciljna skupina javnega razpisa so bili mladi do vključno 29 let, ki iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja glede na smer in stopnjo svoje izobrazbe, kot jo predpisuje Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in drugi predpisi, sprejeti na njegovi podlagi, in imajo manj ustreznih delovnih izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja, kot se jih zahteva za pristop k strokovnemu izpitu.

Učitelj začetnik je lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki zajema samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo dijakom pri raziskovalnih nalogah, individualno delo z dijaki itd.

V okviru projekta so na Gimnaziji Vič zaposlene Eva Šajn (biologija), Lucija Zala Bezlaj (sociologija) in Laura Repovš (španščina).

Projekt traja do 30. 6. 2021 in je v celoti financiran s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

logo logo

Prva zaposlitev 2020

Nadaljuj branje »

Prva zaposlitev 2019

Nadaljuj branje »

Prva zaposlitev 2018

Nadaljuj branje »

Prva zaposlitev 2017

Nadaljuj branje »

Prva zaposlitev 2016

Nadaljuj branje »