Delovanje šole in pouk

Tečaj učenje učenja

Ena najpomembnejših veščin v življenju je vseživljenjsko učenje. Ohraniti dovolj otroške radovednosti in pridobiti dovolj modrosti, da se zavedamo pomena učenja in dovolj vztrajnosti za pridobivanje novega znanja.

Cilji izobraževanja v 21. stoletju so:

 • Naučiti se učiti.
 • Naučiti se komunikacije.
 • Poiskati smisel življenja.
 • Skrbeti za dom in družino.
 • Imeti specializirano poklicno znanje.

Uspešni učenci se razlikujejo od manj uspešnih po učinkovitosti, dobri organiziranosti in ciljni usmerjenosti. Za pomoč dijakom pri doseganju njihovih ciljev smo v svetovalni službi za dijake prvega letnika pripravili TEČAJ UČINKOVITEGA UČENJA. Poteka v okviru obveznih izbirnih vsebin za vse dijake prvega letnika.

Tečaj obsega 7 ur.

Dijaki zapišejo svoja pričakovanja. S pomočjo risbe, zgodbe in vizualizacije odkrivajo svoje življenjske cilje in poti do njih, se seznanijo s tehniko sproščanja, spoznajo prednosti uspešnega učenca in uspešne tehnike pomnjenja, spoznajo svoj zaznavni stil in kako si lahko prilagodijo učenje, spoznajo uspešne tehnike pisanja zapiskov in se seznanijo z dobro organizacijo razporejanja svojega časa in načrtovanja obveznosti. Spoznajo pomen »portfolija« (mape uspehov).

Po izvedenih prvih štirih urah bomo v sodelovanju s profesorji posameznih predmetov »prenesli teorijo v prakso« in pri posameznih predmetih izvedli sodelovalno učenje, kjer bova v razredu profesor predmeta in šolska psihologinja; dijaki pa bodo izdelovali zapiske, miselne vzorce, priprave za ponavljanje snovi, razvijali spretnost nastopanja in se učili aktivnega poslušanja.

Po teh skupnih urah bomo nadaljevali s tečajem učinkovitega učenja in zaključili z evalvacijo tečaja.

Za vse, ki želite sami nadaljevati s pridobivanjem znanja, prilagam seznam knjig, v katerih so zapisane vse skrivnosti uspešnega učenja.

Literatura

 • Buzan, T. (1980). Delaj z glavo. Ljubljana: DDU Univerzum.
 • DeBono, E. (1992). Tečaj mišljenja. Ljubljana: Ganeš.
 • De Bono, E. (1998). Naučite svojega otroka misliti. Maribor: Rotis.
 • DePorter, B., Hernacki, M. (1996). Kvantno učenje. Osvobodite genija v sebi. Ljubljana: Glotta Nova.
 • Dryden, G. in Vos, J. (2001). Revolucija učenja. Ljubljana: Educy.
 • Gabrijelčič, M. (1985). Učimo se z miselnimi vzorci. DZS: Ljubljana.
 • Goleman, D. (1997). Čustvena inteligenca. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
 • George, M. (2001). Popolna sprostitev. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
 • Maddox, H. (1973, 1976): Kako naj se učim. Ljubljana: DDU Univerzum.
 • Marentič Požarnik, B. (1988): Dejavniki in metode uspešnega učenja. Ljubljana: FF.
 • Margulies, N. (1992): Miselne podobe. Ljubljana: Alpha center.
 • O'Brien, D. (2002) Kako urimo spomin. Ljubljana. Mladinska knjiga.
 • O'Brien, D. (2004) Skrivnosti hitrega in uspešnega učenja. Ljubljana. Rokus.
 • Pečjak, V. (1973, 1977). Poti do znanja. Ljubljana: CZ.
 • Pečjak, V. (1991). Hitro in uspešno branje. Ljubljana: Samozaložba.
 • Pečjak, V. (1989). Poti do idej. Ljubljana: Samozaložba.
 • Pečjak, V. (1993). Pripravljanje na izpit. Ljubljana: Samozaložba.
 • Rose, C., Cool, L. (1993): Umetnost učenja (Komplet knjige, avdio in video kaset). Ljubljana: Tangram.
 • Russell, P. (1987): Knjiga o možganih. Ljubljana: DZS.
 • Svantesson, S. (1992): Miselni vzorci in spomin. Uspešne tehnike za boljšo uporabo možganov. Ljubljana: CZ.